Fresno State’s Ricky Tyler Thomas throws against Creighton in their game at Beiden Field Friday, Feb. 19, 2016.
Fresno State’s Ricky Tyler Thomas throws against Creighton in their game at Beiden Field Friday, Feb. 19, 2016. Craig Kohlruss Fresno Bee file
Fresno State’s Ricky Tyler Thomas throws against Creighton in their game at Beiden Field Friday, Feb. 19, 2016. Craig Kohlruss Fresno Bee file