Luis Garcia
Luis Garcia Fresno Police Department
Luis Garcia Fresno Police Department

Not-guilty plea in collision that killed Fresno woman, 80

November 25, 2015 12:09 PM