Cherub plays Wednesday, Nov. 18, at Strummer’s in Fresno.
Cherub plays Wednesday, Nov. 18, at Strummer’s in Fresno. Special to The Bee
Cherub plays Wednesday, Nov. 18, at Strummer’s in Fresno. Special to The Bee

5 Things To Do Today, Wednesday, Nov. 18

November 17, 2015 07:15 PM