The Fresno Grizzlies open their 20th season Thursday.
The Fresno Grizzlies open their 20th season Thursday. CRAIG KOHLRUSS Fresno Bee Staff Photo
The Fresno Grizzlies open their 20th season Thursday. CRAIG KOHLRUSS Fresno Bee Staff Photo

5 Things To Do Today, Thursday, April 6

April 06, 2017 12:01 AM