Joe O’Brien and Steve O’Brien Jr. show off their 21.08-pound catch that won the Christian Bass League tournament Jan. 13 at Lake Don Pedro.
Joe O’Brien and Steve O’Brien Jr. show off their 21.08-pound catch that won the Christian Bass League tournament Jan. 13 at Lake Don Pedro. Christian Bass League
Joe O’Brien and Steve O’Brien Jr. show off their 21.08-pound catch that won the Christian Bass League tournament Jan. 13 at Lake Don Pedro. Christian Bass League