Fresno Grizzlies: Jon Singleton reaffirms prospect status with 10-RBI night

May 13, 2015 11:57 PM