Fresno County Sheriff Margaret Mims.
Fresno County Sheriff Margaret Mims. SILVIA FLORES sflores@fresnobee.com
Fresno County Sheriff Margaret Mims. SILVIA FLORES sflores@fresnobee.com