Fresno police seized this kilogram of heroin Tuesday. It’s valued at $100,000.
Fresno police seized this kilogram of heroin Tuesday. It’s valued at $100,000. RORY APPLETON rappleton@fresnobee.com
Fresno police seized this kilogram of heroin Tuesday. It’s valued at $100,000. RORY APPLETON rappleton@fresnobee.com