White House move saddens Devin Nunes

November 10, 2006 12:00 AM