Blake Shelton announces tour stop in Fresno next year

November 21, 2016 04:51 PM