Eastbound lane on Shepherd Avenue in Fresno to close Thursday

April 29, 2015 08:46 PM