Eastbound lane on Shepherd Avenue in Fresno to close Thursday

April 29, 2015 8:46 PM